Cookie policy

NL:

Om de gebruikte cookies en vergelijkbare technologieën (trackingpixels, webbakens, enz.) en gerelateerde toestemmingen te beheren, gebruiken we de toestemmingstool “Real Cookie Banner”. Details over hoe “Real Cookie Banner” werkt, zijn te vinden op <a href=”https://devowl.io/rcb/data-processing/” rel=”noreferrer” target=”_blank”>https://devowl. io/rcb/gegevensverwerking/</a>.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in dit verband is art. 6 (1) verlicht. c AVG en art. 6 (1) verlicht. f AVG. Ons legitieme belang is het beheer van de gebruikte cookies en soortgelijke technologieën en de bijbehorende toestemmingen.

Het verstrekken van persoonsgegevens is noch contractueel vereist, noch noodzakelijk voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Als u de persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij uw toestemmingen niet beheren.

EN:

To manage the cookies and similar technologies used (tracking pixels, web beacons, etc.) and related consents, we use the consent tool “Real Cookie Banner”. Details on how “Real Cookie Banner” works can be found at <a href=”https://devowl.io/rcb/data-processing/” rel=”noreferrer” target=”_blank”>https://devowl.io/rcb/data-processing/</a>.

The legal basis for the processing of personal data in this context are Art. 6 (1) lit. c GDPR and Art. 6 (1) lit. f GDPR. Our legitimate interest is the management of the cookies and similar technologies used and the related consents.

The provision of personal data is neither contractually required nor necessary for the conclusion of a contract. You are not obliged to provide the personal data. If you do not provide the personal data, we will not be able to manage your consents.

error: Content is protected !!