AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

1. Domein

De bescherming van persoonsgegevens is erg belangrijk voor ons. Met de volgende informatie over gegevensbescherming willen wij u inzicht geven in welke persoonsgegevens wij voor welke doeleinden verwerken terwijl u onze website gebruikt.

De volgende informatie is van toepassing op alle inhoud van de website www.gencos.eu

De rechtsgrondslag voor gegevensbescherming is te vinden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (hierna AVG genoemd) de Federale Wet op de gegevensbescherming.


2. Definities

Persoonlijke gegevens

“Persoonsgegevens” betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder door middel van toewijzing aan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator (bijv. cookie) of een of meer speciale kenmerken, zijn een uitdrukking van de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Verwerken

“Verwerking” betekent elk proces dat al dan niet met behulp van geautomatiseerde processen of een reeks van dergelijke processen wordt uitgevoerd in verband met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, ordenen, opslaan, aanpassen of wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, openbaarmaking door verzending, distributie of enige andere vorm van ter beschikking stellen, matchen of linken, afschermen, verwijderen of vernietigen.

3. Soorten Persoonsgegevens

Toegangsgegevens

Toegangsgegevens zijn gegevens over elke toegang tot de server waarop onze website zich bevindt. De toegangsgegevens omvatten de naam van de bezochte website, bestand, datum en tijd van toegang, hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvolle toegang, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, verwijzende URL (de eerder bezochte pagina), IP-adres en de aanvragende aanbieder.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die het mogelijk maken om specifieke, apparaatgerelateerde informatie op het toegangsapparaat op te slaan.

Invoergegevens

Als u zich bij ons als klant registreert, het contactformulier op onze website invult of op een andere manier contact met ons opneemt (bijvoorbeeld telefoon, e-mail), verwerken wij de persoonsgegevens die u in het betreffende formulier invoert of ons op een andere manier verstrekt manier (bijvoorbeeld achternaam, voornaam, e-mailadres, adres).

4. Doeleinden van verwerking

Toegangsgegevens

Onze hostingprovider verzamelt namens ons de toegangsgegevens om veiligheidsredenen voor fraude- en misbruikcontrole en voor statistische registratie van het gebruik van de website. De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, zin 1 f AVG. Voor de verwerking van het IP-adres door derden, zie paragraaf 6.

Cookies

Enerzijds dienen cookies om websites en daarmee gebruikers gebruiksvriendelijker te maken (bijv. het opslaan van inloggegevens). Anderzijds kunnen ze worden gebruikt om statistische gegevens over het gebruik van de website te verzamelen en deze te kunnen analyseren om ons aanbod te verbeteren.

De wettelijke basis voor het gebruik van cookies is artikel 6 lid 1 f AVG. Ons legitieme belang bij het verzamelen van gegevens volgt uit het feit dat we het gebruik van cookies nodig hebben om onze website gebruiksvriendelijker te maken en ons aanbod te optimaliseren.

Positie gegevens

Als u onze exclusieve partnersite gebruikt, kunnen uw positiegegevens (geografische coördinatiegegevens) worden verzameld. Meer informatie hierover vindt u onder punt 6.

Invoergegevens

Als u zich als klant registreert, gebruiken wij uw persoonsgegevens om uw account te beheren (rechtsgrond art. 6 lid 1 zin 1 b AVG). Ook als u ons contactformulier gebruikt of ons uw persoonsgegevens op een andere manier verstrekt, zullen wij deze gebruiken om uw verzoek te verwerken (rechtsgrond artikel 6 lid 1 zin 1 a, f AVG). Als u via e-mail met ons communiceert, worden uw e-mails en de daarin meegedeelde persoonsgegevens namens ons naar de servers van onze e-mailprovider InternetWerke GmbH getransporteerd om daar op onze servers te worden opgeslagen (rechtsgrond art. 6 lid 1 zin 1 a, f AVG).

Ons legitieme belang bij het verzamelen van gegevens in de zin van artikel 6, lid 1 f AVG volgt uit het feit dat we uw verzoek (registratie, contact, orderverwerking) niet kunnen verwerken zonder uw gegevens.

5. Gegevensverwerking door derden

Hosting

Onze website wordt beheerd op de servers van de hostingprovider InternetWerke GmbH. Deze verwerkt namens ons de onder punt 3 genoemde persoonsgegevens om onze website te exploiteren en misbruik tegen te gaan. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, zin 1 f AVG.

Plug-ins, gebruiksanalyse

We integreren verschillende diensten en inhoud van derden op onze website. De integratie kan leiden tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Bovendien kan de integratie van inhoud van derden ertoe leiden dat gegevens worden overgedragen naar landen buiten de EU. Meer informatie hierover vindt u onder punt 6.

De wettelijke basis voor de integratie van diensten en inhoud is artikel 6, lid 1, zin 1 f AVG. Ons gerechtvaardigd belang bij gegevensverwerking volgt uit het feit dat wij gebruik maken van de diensten van derden om onze website gebruiksvriendelijker te maken en ons aanbod te optimaliseren.

6. Google Analytics en Google Maps

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens door Google verwerkt door de browserplug te gebruiken die beschikbaar is onder de volgende link – Downloaden en installeren in: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Wij wijzen erop dat op deze website Google Analytics is uitgebreid met de code “gat. anonymizeIp();” werd uitgebreid om het anoniem verzamelen van IP-adressen (zogenaamde IP-masking) te waarborgen.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich aangemeld bij het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6, lid 1, zin 1 f AVG. Ons legitieme belang bij het verzamelen van gegevens volgt uit het feit dat we het gebruik van Google Analytics nodig hebben om ons aanbod te optimaliseren.

Google Maps

Via onze exclusieve partnerpagina vind je een GenCos® partner bij jou in de buurt. Hiervoor kunt u op de knop “Toon op de kaart” klikken, deze worden verzameld door Google Maps en uw positie wordt aan u getoond. Door onze website te bezoeken, ontvangt Google de informatie dat u de overeenkomstige subpagina van onze website hebt geopend. Bovendien wordt, voor zover ons bekend, de volgende informatie naar Google verzonden: datum en tijd van het bezoek aan de betreffende website, internetadres of URL van de bezochte website, IP-adres van het toegangsapparaat en de start en bestemming adres ingevoerd op de Google Maps-pagina als onderdeel van de routeplanning. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount is. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt worden gekoppeld aan uw profiel bij Google, moet u zich afmelden voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of op behoeften afgestemde vormgeving van haar website. Een dergelijke evaluatie wordt in het bijzonder uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op behoeften gebaseerde advertenties aan te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

Meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door Google vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich aangemeld bij het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

De wettelijke basis voor het gebruik van Google Maps is artikel 6, lid 1, zin 1 f AVG. Ons legitieme belang bij het verzamelen van gegevens volgt uit het feit dat we Google Analytics gebruiken om onze exclusieve partners beter te lokaliseren en zo ons aanbod te optimaliseren.

7. Vrijwillige gegevensverstrekking

Het verstrekken van persoonsgegevens bij uw bezoek aan onze website is niet wettelijk of contractueel verplicht en ook niet noodzakelijk voor het sluiten van een contract. U bent ook niet verplicht om persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer u onze website bezoekt, hoewel toegangsgegevens automatisch worden geregistreerd wanneer u onze website bezoekt.

8. Duur van de verwerking

Toegangsgegevens, cookies

De toegangsgegevens worden door onze hostingprovider om veiligheidsredenen (bijvoorbeeld om misbruik of fraude te onderzoeken) maximaal 6 maanden opgeslagen en daarna verwijderd. Gegevens waarvan verdere opslag vereist is voor bewijsdoeleinden, zijn uitgesloten van verwijdering totdat het betreffende incident definitief is opgehelderd.

Als IP-adressen door derden worden verwerkt, hebben wij geen invloed op de duur van de verwerking. Onder paragraaf 6 vindt u de links naar de gegevensbeschermingsverklaringen van de externe aanbieders. Daar kunt u informatie vinden over de duur van de verwerking.

Invoergegevens

Wij verwerken persoonsgegevens die u via onze formulieren verstrekt of op een andere manier aan ons meedeelt, voor de duur van de verwerking van uw verzoek, op voorwaarde dat deze gegevens niet onderworpen zijn aan de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen of toestemming verdere opslag rechtvaardigt.

9. Bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, zin 1 f AVG, op voorwaarde dat er redenen zijn voor het bezwaar die voortkomen uit uw specifieke situatie. Uw persoonsgegevens worden echter verwerkt als er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking van de gegevens die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Als wij uw persoonsgegevens verwerken om directe reclame uit te voeren, hebt u het recht om te allen tijde zonder opgaaf van redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke reclame (artikel 21 AVG).

10. Andere rechten van betrokkenen

Als u uw toestemming heeft gegeven, heeft u het recht om deze in te trekken. Wij wijzen erop dat een herroeping niets verandert aan de rechtmatigheid van de tot de herroeping uitgevoerde verwerking (geen terugwerkende kracht van de herroeping).

U heeft het recht om, in het kader van de AVG, kosteloos informatie op te vragen over de persoonsgegevens die wij over u bewaren (art. 15 AVG).

Bovendien heeft u in overeenstemming met de AVG het recht op correctie (Art. 16 AVG), verwijdering (Art. 17 AVG), beperking (Art. 18 AVG) en overdracht (Art. 20 AVG) van uw persoonsgegevens.

U hebt ook het recht om in gerechtvaardigde gevallen een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming die voor ons verantwoordelijk is (artikel 77 AVG).

U kunt uw rechten onder de AVG per e-mail of schriftelijk doen gelden. De contactgegevens van de aanbieder vindt u hieronder.

11. Contact gegevens

Aanbieder als verantwoordelijke instantie:

VDK Cosmetics e.Kfr & GenCos® by nicole
Schapenerstrasse 40
DE-48480 Spelle

Tel.: (+49) 05977 / 6614019
E-Mail: info@vdkcosmetics.de

E-Mail: datenschutz@vdkcosmetics.de

Toezichthoudende autoriteit gegevensbescherming:

Niedersachsen für Datenschutzaufsicht
Postfach 221
30002 Hannover
Deutschland

+49 (0) 511 120-4500
Montag und Mittwoch: 09.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag: 14.00 – 16.00 Uhr

Telefax: +49 (0) 511 120-4599
E-Mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de

Status: september 2021

error: Content is protected !!